2.2.3 Filosofie DT

Design Thinking is een planmatige versie van trial- en errorexperimenteren met gedachten en vormgeving, voortkomend uit een soort lassez faire-activisme. Deze semi-paradoxale aanpak past het best bij problemen die men niet op de gangbare manier kan oplossen, de zogenaamde taaie en trage vragen in een VUCA-omgeving. 

                                 

Hoe doe ik dat?

  1. U verlegt de focus richting voortbouwen op succes. U bricoleert
  2. U bent serieus in uw streven, maar behoudt uw speelsheid
  3. U maakt werk van visualisatie
  4. U bestrijkt alle niveaus, u benadert DT multi-level
  5. U zorgt voor diversiteit aan rollen en invalshoeken, u werkt met stakeholders
  6. U focust op samenwerking in een (bij voorkeur multi-disciplinair) TEAM
  7. U denkt vanuit complexiteit en geeft uw handelen daarom alsvolgt vorm: Experimenteren-Reflecteren-Reageren (zie ELO-Denkhulp: Cynefin).

Meer weten? Zie Design Thinking