2.2.3.2 Speelsheid

Speelsheid verwijst naar een zekere losheid en flexibiliteit. Samen met de gedrevenheid in een bepaalde richting leidt speelsheid tot een creatieve oplossingsgerichte aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van gamification of serious gaming.

                   

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest een doel, deelnemers etc. en formuleert op basis daarvan een kader. U bepaalt het speelveld
  2. U werkt net als een kunstenaar wel gedreven, maar gaat niet uit van efficientie of doelmatigheid
  3. U stelt zich ontvankelijk op en laat het complexe vraagstuk, hoe iets vorm te geven, op zich inwerken
  4. U neemt bewust niet de koninklijke weg. Als men probleem A wil oplossen, versterkt men het contact, door over een gemeenschappelijke B of C te beginnen en pas later op terug te komen. U maakt gebruik van abductie
  5. U beseft zich dat DT gericht is op het ontwikkelen van opties, alternatieven en scenario’s. Een creatieve inventieve oplossing ontstaat door reframing of omdenken (zie ELO-Denkhulp: Omdenken). 
Meer weten? Zie Design Thinking