2.3.2 Probleemdefinitie

Problemen in een VUCA-context omvatten vrijwel altijd een of meer paradoxen. Doorgaans gaat het om elkaar uitsluitende oplossingen of verschuivingen van probleem naar een andere deelgebied. Het is zaak deze paradox te onderkennen en als uitgangspunt voor de verdere aanpak te nemen.  

                                    

Hoe doe ik dat?  

  1. U formuleert de paradox in de vorm van de urgentievraag: wat maakt dit nu zo lastig?
  2. U verschuift uw aandacht van het probleem zelf naar zaken die het probleem in stand houden en/of doen verminderen
  3. U labelt het probleem positief, er is immers blijkbaar ook sprake van functionaliteit: enerzijds, anderzijds.  

Meer weten? Zie Stappenplan DT