2.1 DTM

De Digitafel-methode (DTM) ondersteunt alle vormen van collectief organiseren. Hier ligt het accent ter illustratie op gezamenlijke besluitvorming in een professionele setting, waar handelen steeds vaker samenvalt met het gezamenlijk nemen van beslissingen (Shared Decision Making), het ontwerpen van innovatieve oplossingen (Design Thinking) en leren in overkoepelende zin.

                                                                

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van de korte toelichting
  2. U volgt het actie- en/of stappenplan
  3. U bestudeert de onderliggende filosofie
  4. U orienteert zich op de DTM met behulp van een aantal animaties.

Meer weten? Zie Systemische werkvormen