2.1.2.2.3 Benchmarken

Benchmarken is het vasstellen van kwaliteiten die zich moeilijk in maat en getal laten uitdrukken. 

 

 

Meer weten? Zie Functionaliteit