2.1.2.3 Resultaten

De afgelopen maanden zijn een aantal pilots gedaan met de inzet van DTM op zogenaamde hei- en klei-sessies. Hoewel in al deze sessies een probleem uit de bovenstroom centraal stond, bijvoorbeeld ‘wat is onze missie inzake onderzoek?’ is in de evaluatie gekeken naar de verbetering van samenwerking als bijwerking. Uit onderzoek bleek dat “Met de introductie van de Digitafel Methodiek is al een flinke stap in de goede richting gezet wat betreft interne afstemming binnen teams in het UMCG. Uit de resultaten van de enquête en de interviewvragen blijkt dat er positief wordt gekeken naar dit nieuwe instrument”. De meest werkzame factoren zijn weergegeven in onderstaande figuur:

 

                                

                                                                                         (uit Haan, 2018)

 

Ook uit inmiddels verkregen testimonia blijkt dat de DTM een veilige, effectieve en efficiënte settingbiedt om te problemen te analyseren, oplossingen te bedenken en toe te passen en vaardigheden te oefenen.

 

Meer weten? Zie Stappenplan DTM