2.1.4 Ontwikkeling

 

Aangezien wezenlijke veranderingen niet te realiseren zijn door louter de individuele medewerkers van een organisatie bij te scholen (individueel leren), is een lerende organisatie het devies. Dit collectief leren wil zeggen dat de gehele organisatie wordt betrokken in een leerproces dat is gericht op vernieuwing van:

De eerste ervaringen en evaluaties wijzen erop dat de DTM daartoe een geschikt leermiddel is. Dat de DTM tevens als bedrijfsmatige interventie een veilig en doelmatig hulpmiddel is om deelnemers te begeleiden in semi-argumentatieve, dialogische vormen van betekenisgeving rond ervaren spanningsvelden in de eigen praktijksetting, is een niet onbelangrijk voordeel.

     

Meer weten? Zie Stappenplan DTM