1.1. Toelichting APM

Het algemeen pragmatische stappenplan is een ordening van de wijze waarop men doorgaans problemen inhoudelijk benadert vanuit een soort gezond-verstandperspectief. Men combineert het persoonlijke (de persoon van de hulpvrager), het kwaliteitsaspect (effectiviteit) en het tijdsaspect (efficientie) tot een plan van aanpak. Een van de meest bekende toepassingen is het medische diagnose-receptmodel.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het begrip intake of anamnese
  2. U verdiept zich in de soorten diagnoses
  3. U verdiept zich in klinisch-diagnostisch redeneren
  4. U controleert of u nog op de goede weg bent met behulp van een indicatiechecklist
  5. U kiest zo nodig voor aanvullend onderzoek
  6. U gebruikt diverse zoekstrategieen.

Meer weten? Zie Algemeen Pragmatisch Model