1.1. Toelichting APM

Het algemeen pragmatische stappenplan is een ordening van de wijze waarop men doorgaans problemen inhoudelijk benadert vanuit een soort gezond-verstandperspectief. Men combineert het persoonlijke (de persoon van de hulpvrager), het kwaliteitsaspect (effectiviteit) en het kosten-batenaspect (efficientie) tot een plan van aanpak. Een van de meest bekende toepassingen is het medische diagnose-receptmodel.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het begrip intake of anamnese
  2. U verdiept zich in de soorten diagnoses
  3. U verdiept zich in klinisch-diagnostisch redeneren
  4. U controleert of u nog op de goede weg bent met behulp van een indicatiechecklist
  5. U kiest zo nodig voor aanvullend onderzoek
  6. U gebruikt diverse zoekstrategieen.

Meer weten? Zie Algemeen Pragmatisch Model