2.1.1 Toelichting DTM

De relevantie van ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming komt direct voort uit het belang van gezamenlijke besluitvorming enerzijds en de problemen die daarmee in de praktijk gepaard gaan anderzijds. 

                        

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van de casus: Pascals Godsbewijs
  2. U hanteert 'Alles is beslissen, beslissen is alles' als uitgangspunt
  3. U beseft dat professioneel beslissen neerkomt op samen beslissen
  4. U onderschrijft het belang van ondersteuning.

Meer weten? Zie DTM