2.2.2.4 Scenario's in stappen

Scenario's zijn globale omschrijvingen van de mogelijke handelingen van de belangrijkste stakeholders. Deze scenario's kan men gebruiken als kader om het eigen probleemoplossend gedrag richting en vorm te geven.

Hoe doe ik dat?

 1. U kiest uit de enorme verzameling stakeholders er ongeveer 10 tot 12 uit om mee verder te gaan ontwerpen. Ze moeten zowel het probleemveld dekken als het veld daaromheen, bij voorkeur vanuit andere waarden werken, zodat er in de volgende stap een rijkdom aan waarden tevoorschijn komt
 2. U inventariseert welke waarden ze vertegenwoordigen? Maak rijtjes van 5 tot 7 waarden
 3. U clustert die waarden tot 5-7 thema’s door bij elkaar passende waarden te groeperen
 4. U benoemt ieder cluster als een thema
 5. U weet nu dat het oorspronkelijke vraagstuk buiten beeld is en de stakeholders idem
 6. U gaat nog een stap verder weg van het vraagstuk: thema’s worden opnieuw ‘geladen’
 7. U laat de onderliggende waarden weg en onderzoekt wat de betekenis van het thema is, zoals bijvoorbeeld ‘orde’, of ‘identiteit’
 8. U put uit eigen ervaringen, de kunsten, de wetenschap en/of de filosofie om een rijke beschrijving van het thema te maken
 9. U gaat in die rijke beschrijvingen op zoek naar verbindingen om tot frames te komen. Dat mogen er in eerste instantie best meer zijn. Een frame kan een metafoor zijn (een restaurant) maar het kan ook meer een principe zijn, zoals de cirkel of life
 10. U gaat vanuit dat thema kijken wat daar de werkzame bestanddelen zijn voor het vraagstuk
 11. U weet dat een goed frame overduidelijk en robuust is in wat die manier van kijken en denken oplevert voor het vraagstuk.

Meer weten? Zie Stappenplan DT