3. Sociaal-wetenschappelijke vaardigheden

Onder sociaal-wetenschappelijke vaardigheden verstaat men een groot aantal vaardigheden en techieken die hun oorsprong en/of toepassing hebben binnen disciplines als de psychologie, sociologie, economie, bestuur- en bedrijfskunde.

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt gebruik van generieke toepassingen
  2. U verdiept zich in achterliggende sociaal-wetenschappelijke modellen of theorieen.

Meer weten? Zie Inleiding Methoden