3.1 Toepassingen sociale wetenschappen

Onder toepassingen uit de sociale wetenschappen verstaat men een groot scala aan werkwijzen en interventies die theoretisch gezien putten uit disciplines als psychologie, sociologie, bedrijfs- en bestuurskunde etc. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert het cocreatie-model
  2. U gebruikt het conferentiemodel
  3. U gebruikt een generiek educatief scenario
  4. U gebruikt specifiek psycho-educatief model
  5. U hanteert het universele factorenmodel
  6. U beseft dat dit soort toepassingen vragen om kadering in projecten en programma's 

Meer weten? Zie Soc.wetenschappelijke werkvormen