3.2.1.2.2 Meerslag-Leren

Dubbel- en drieslagleren verloopt doorgaans op basis van interactie in de praktijk en afstemming (feedback) met vakgenoten, er is sprake van sociaal en werkplek-leren. Intrapsychisch vindt groei plaats via mentale processen als begrijpen, bedenken, doordenken en nadenken. Deze mentale activiteiten gaan gepaard met een forse belasting van het werkgeheugen. Het kost relatief veel energie en druist als zodanig in tegen de natuur van ons brein dat is ingesteld op energiebesparing. Men spreekt in dit kader dan ook van cognitive load (Sweller 2003; Mayer, 2004). Wie het eigen, en daarmee ook het collectieve denken op een hoger plan wil brengen, doet er daarom goed aan om de rest van de cognitieve inspanningen zoveel mogelijk te beperken.

                    

Meer weten? Zie Toelichting CP