3.2.1.2.3 Creatief abstraheren

Mensen zijn in staat om relaties te leggen tussen allerlei concrete en abstracte zaken m.b.v. cognities, schema’s, taal en gedrag. Door enerzijds modulair te werken (cognities als entiteit) en anderzijds deze modules oneindig aan elkaar te linken (schema’s) kunnen mensen een oneindig aantal stimuli met elkaar associëren en zo nieuwe verbanden leggen. Door gebruik te maken van metaforen, humor, analogieën en andere creatieve vormen van abstractie  brengt men niet alleen het denken op een hoger niveau, maar ontstaat ook synergie. Men koppelt twee zaken aan elkaar door middel van relational framing waardoor intrapsychische functies (betekenis, gevoel, gedragsintenties) samenvallen. Dit proces wordt transformatie van stimulusfunctiegenoemd en gaat gepaard met een zogenaamde AHA-Erlebnis. Vooral bij zogenaamde taaie vraagstukken is sprake van cognitieve fusie. Mensen zijn hun gedachten gaan opvatten als de enige waarheid en daar hun gedrag op gaan afstemmen. Door ter plekke te ervaren dat men ook anders kan denken over hetzelfde vraagstuk, cognitieve defusie, gaat er letterlijk en figuurlijk  een wereld open.

Meer weten? Zie Toelichting CP