3.3.1.2.2 Takenpakket correctie

Het takenpakket bij cocreatie is divers en kan op basis van gelijkwaardigheid vanuit verschillende posities worden ingevuld.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt een metapositie in, van waaruit u contact onderhoudt met de eisen vanuit de buitenwereld en de gevoelens en gedachten in de eigen binnenwereld, om op grond daarvan de voortgang van het spel te bewaken en het eigen handelen bij te sturen. U bent de spelleiding
  2. U biedt houvast bij zaken als uitleg en instructie en het verduidelijken van de bedoeling van de sessie (het werkkader). U vervult procestaken
  3. U vergemakkelijkt het onderhouden van de onderlinge contact tussen de deelnmers. U doet aan relatiebeheer
  4. U maakt het mogelijk voor deelnemers om in- en uit te stappen, om zowel als medespeler de spelsfeer op te roepen als om als Tafelheer of -dame desgewenst te interveniëren.U reguleert de participatie
  5. U reguleert uw eigen mate van sturing (directiviteit) op basis van volwassenheid en senioriteit van de deelnemers en varieert in focus tussen specifieke vakinhoud naar meer generieke 21th century skills.  
                               

Meer weten? Zie Stappenplan co-creatie