3.3.1.2.3 Rollen co-creatie

Een rol is een samenhangend geheel van gedragsregels dat het mogelijk maakt om cocreatie praktisch vorm te geven.

Hoe doe ik dat?

  1. U wil iets bereiken en bent daarmee de eigenaar van het initatief. Deze eigenaar fungeert als opdrachtgever voor de organisator van de sessie(s). U bent de opdrachtgever of probleemeigenaar
  2. U beheert de sessie in opdracht van de probleemeigenaar en bekijkt of en zo ja hoe cocreatie het probleem van de probleemeigenaar kan oplossen. U bent de organisator
  3. U bent op basis van uw betrokkenheid bij het probleem als medewerker uitgenodigd om deel te nemen. Naast uw persoonlijke inbreng tijdens de sessie, levert u ook input aan voorafgaand aan een of meer sessies. U bent daarmee ook eigenaar van de argumenten die worden besproken. U bent deelnemer
  4. U bent moderator en vervult daarmee ook een aantal metaforische deelrollen, zoals:

Meer weten? Zie Stappenplan co-creatie