3.1.1.2.4 Scenario's

Om cocreatie vorm te geven kan men de bijbehorende taken en rollen samenvatten in een aantal min of meer vaste scenario’s met bijpassende generieke werkvormen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U gebruikt het conferentiemodel
  2. U gebruikt een educatief scenario
  3. U gebruikt een psycho-educatief scenario.

Meer weten? Zie Stappenplan cocreatie