3.1.1.2.4 Scenario's

Om cocreatie vorm te geven kan men de bijbehorende taken en rollen samenvatten in een aantal min of meer vaste scenario’s met bijpassende generieke werkvormen (zie Toepassingen sociale wetenschappen).

Hoe doe ik dat? 

  1. U gebruikt het conferentiemodel
  2. U gebruikt een educatief scenario
  3. U gebruikt een psycho-educatief scenario.

Meer weten? Zie Stappenplan cocreatie