3.1.2 Conferentiemodel

Een conferentie is een samenkomst van mensen die een gemeenschappelijk belang  nastreven, die samen willen puzzelen. In de wandelgangen spreekt men van heisessies, in meer formele zin gaat het om collectief organiseren (zie ook: van Nistelrooij, 1999).

Hoe doe ik dat? 

  1. U neemt kennis van de korte toelichting
  2. U volgt het actie- en/of stappenplan
  3. U bestudeert de onderliggende filosofie. 

Meer weten? Zie Toepassingen sociale wetenschappen