3.3.2 Conferentiemodel

Een conferentie is een samenkomst van mensen die een gemeenschappelijk belang  nastreven, die samen willen puzzelen. In de wandelgangen spreekt men van heisessies, in meer formele zin gaat het om collectief organiseren (zie ook: van Nistelrooij, 1999).

                                    

Hoe doe ik dat?

  1. U vertaalt doelstellingen in groepsopdrachten
  2. U vervult een aantal rollen 
  3. U clustert uw activiteiten in een sociaal scenario.
Meer weten? Zie Ontwikkelingsgerichte werkwijze