2.5.1.1 Innovatief kapitaal

Onder innovatief kapitaal verstaat men alle middelen waarover men kan beschikken om gericht te komen tot vernieuwing. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U maakt gebruik van duurzame systeeminnovatie (Rotmans)
  2. U signaleert maatschappelijke trends 
  3. U maakt (met Chesbourgh) onderscheidt tussen open en gesloten innovatie
  4. U beschikt over imaginatie of verbeeldingskracht (vb. C. Wright Mills), nieuwe collectieve beelden
  5. U bent creatief d.w.z. u hebt originele ideeën
  6. U verbindt lokale met internationale, globale ontwikkelingen
  7. U vertoont leiderschap, u geeft richting aan de innovatieve ontwikkeling, onder andere door niveaus te verbinden
  8. U combineert globaal en lokaal, u glocaliseert
  9. U schakelt over van TQM naar EQM (Experience Quality Management)
  10. U gebruikt ‘sticky’ informatie (von Hippel).

Meer weten? Zie Toelichting kapitalen