2.5.1.5 Sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal is het vermogen om als collectief op te treden, in teamverband samen te werken.
 
Hoe doe ik dat (nog invullen) 
 
Als team verhalen bedenken, componeren met verschillende (karakter)rollen = editor, art director, stage director, casting director, actors (p. 55), protagonist
 
Drama-model = reeks scenes, afleveringen 
 
Luisteren (naar verhalen): van perspectief wisselen
 
Dialogen 
 
Publiek (audience)
 
Verhalen gebruiken om teambuilding te bevorderen (FM sterke verhalen vertellen)
 
Een uitdagende werk- en leeromgeving (placemaking tube) biedt actoren mogelijkheden tot ontmoeting. Actoren kunnen hier invloed uitoefen op elkaar en op de omgeving. Zij vervullen hun wensen en behoeften en delen hun emoties. 
 
Netwerken: interne en externe relaties
 
Uitwisseling van gezichtspunten van actoren (FM: perspectiefwisseling, role taking, empathie)
 
Stakeholders zijn directe en indirect betrokkenen. Klanten en de eigen medewerkers zijn belangrijke stakeholders. 
 
Voorwaarde voor economisch verkeer is vertrouwen (Giddens; FN: Nooteboom). Abstracte systemen moeten in de moderne maatschappij worden ingebed (in relaties).  
 
Samenwerking op basis van co-creatie. Model: DART = dialoog, access, risk assessment, transparency (Prahalad & Ramaswamy 2004). 
 
Functionele samenwerkingsrelaties bevorderen met zoveel mogelijk partijen/stakeholders
 
Verhaal vertellen om vertrouwen te wekken, vertrouwen op te bouwen 
 
Verhaal = posities innemen
 
Verschillende sociale netwerken met elkaar verbinden
 
Meer weten? Zie Toelichting kapitalen