3.1.6 Universele factorenmodel

Universele of non-specifieke factoren zijn die kenmerken die alle interventie of geplande veranderingsprocessen gemeenschappelijk hebben. Het succes van interventies blijkt, ondanks zeer uiteenlopende theoretische kaders en technieken, sterk overeen te komen. Het is van belang universele factoren dan ook op passende wijze in te zetten.

Hoe doe ik dat?

  1. U draagt zorg voor een 'therapeutische' relatie
  2. U heeft een plausibele en acceptabele rationale
  3. U maakt gebruik van passende rituelen 
  4. U zorgt voor een faciliterende ruimte
  5. U integreert deze 4R's tot een voor alle betrokkenen hanteerbaar stappenplan

 Meer weten? Zie Toepassingen sociale wetenschappen