3.1.4.2 Rationale

Lambert en Ogles, 2004 beschrijven de factoren die een rol spelen bij de cliënt, therapeut en hun interactie. Het is van belang hiervan, waar mogelijk, gebruik te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt als therapeut optimaal gebruik van: suggestie, warmte, empathie, betrokkkenheid, directiviteit en expertstatus
  2. U draagt in de therapeutische relatie zorg voor de volgende aspecten: contact, interactie en de relatie zelf, maar ook voor zaken als overeenstemming, contract en afspraken  
  3. U houdt zich het beoogde sequentiele beloop in een therapie.

  Meer weten? Zie Universele factorenmodel