3.1.6 Programma's

Sociale toepassingen gaan doorgaans gepaard met een veelheid aan keuzemomenten en -mogelijkheden. Voor de professional is dit vaak aantrekkelijk omdat men daardoor op eigen en flexibele wijze invulling kan geven aan het werk. Dit houdt het risico in dat het overzicht over het geheel verloren gaat en dat persoonlijke voorkeuren een te grote rol gaan spelen. Het is van belang programma's en scenario's te ontwikkelen om dit risico te managen.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt transparant, u biedt alle betrokkenen inzicht in (de ratio van) uw handelen
  2. U maakt impliciete aannames en afspraken expliciet
  3. U werkt met sets afspraken die uw handelen op hooflijnen weergeven. In de zorg werkt men bijvoorbeeld met zorgpaden, die zich op hun beurt weer laten integreren tot zorgprogramma's en/of -scenario's. In de dienstverlening gebruikt men termen als service-agreement of de meer overkoepelde term contract
  4. U beseft dat deze transparante afspraken weliswaar voor u als professional tijd en energie kosten, maar tevens de basis zijn voor een gemeenschappelijk kader, waaraan organisaties, professionals en het publiek zich kunnen houden
  5. U baseert zich voor dit soort programma's en scenario's bij voorkeur inhoudelijk op wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice) en procedureel op bedrijfsprincipes als 'stepped care', 'just in time-management' etc.

Meer weten? Zie Toepassingen sociale wetenschappen