3.2.3.3 Creatief denken

Bij innovatie en taaie vraagstukken is creatief denken de onderliggende filosofie.   

Hoe doe ik dat?

  1. U orienteert zich op innovatie en taaie vraagstukken als probleem
  2. U kiest een oplossingsrichting
  3. U stelt zichzelf een aantal kernvragen
  4. U kiest een theoretisch fundament als vertrekpunt
  5. U maakt gebruik van een bijpassende methode
  6. U analyseert uw resultaten
  7. U plaatst uw bevindingen in perspectief door middel van discussie.

 Meer weten? Zie Functionalistisch