3.2.2.3 Praktische ondersteuning SP

Het is mogelijk om sociale dynamiek in de richting van een constructieve dialoog te sturen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U maakt van probleemoplossen een spel. Door de opdracht te formuleren in termen van een gezamenlijke puzzel of opdracht is er sprake van een complementaire serie transacties die tot een gewenste uitkomst leiden op basis van een voor alle deelnemers acceptabel sociaal scenario
  2. U formuleert de betreffende puzzel in termen van een altijd lukkende, tweeledig-complementaire opdracht. Door samen te werken aan een dergelijke opdracht creëert u twee complementaire vormen van succes. Als er sprake is van overeenstemming onder de deelnemers versterkt dat de saamhorigheid; als er sprake is van diversiteit van opinies, verscherpt dat het inzicht in de complexiteit van het probleem. Dus ongeacht of men ergens voor of tegen is, of men iets wel of geen importantie of urgentie toekent, men draagt altijd bij aan, en vormt onderdeel van het grotere geheel.
Meer weten? Zie Sociale psychologie
 
Nog meer weten? Zie ELO-Samenwerken