3.2.3.2.1 Dual processing

Dual processing verwijst naar de twee routes die emoties volgen in het brein (Kahnemann, LeDoux): een snel reagerend, associatief en spontaan werkend systeem en een langzaam reagerend, beschouwend systeem. 

                               

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat deze systemen binnenkomende signalen verwerken die zowel uit de werkelijkheid als uit het eigen voorstellingsvermogen afkomstig kunnen zijn, op verschillende manieren
  2. U weet dat in het beschouwend systeem de signalen door middel van bewuste redenering worden verwerkt. Aan de signalen wordt een betekenis toegekend en op grond hiervan wordt besloten welke gedragsreactie gepast is gezien de doelen van de professional
  3. U beseft dat de bij deze reactie behorende mentale schema’s vervolgens worden geactiveerd. De verbindingen in het spontaan werkende systeem zijn vrij stabiel, maar kunnen worden aangestuurd door de basale motivaties van toenadering of vermijding waardoor ze sterker of juist minder sterk kunnen worden. Zowel het beschouwend systeem en als het spontaan werkend systeem leiden uiteindelijk via de professionele mentale schema’s tot het handelen. 

Meer weten? Zie Toelichting EP