3.2.3.3 Praktische ondersteuning EP

Het is mogelijk om de impact van emoties te reduceren.

Hoe doe ik dat? 

  1. U biedt nieuwe gedachten en redeneringen aan in een veilige en speelse context onder begeleiding van een moderator. Deze veiligheid maakt het mogelijk om zich open te stellen voor nieuwe ideeën en/of suggesties van anderen
  2.  U koppelt serieuze opdrachten aan speelse werkvormen. Door deze combinatie neemt de emotionele druk af, hetgeen de cognitieve prestatie ten goede komt en het denken op een hoger plan kan komen
  3. U voorkomt group think doordat de argumenten voor en tegen in beeld blijven en er constant collectieve reflectie plaatsvindt
  4. U reduceert spanning.

 Meer weten? Zie Emotiepsychologie