3.2.4.2 Toelichting MP

Om collectieve informatieverwerking en besluitvorming te versterken, kan men gebruik maken van verschillende motivationele strategieen.

                   

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat denken energie kost en dat geldt eens te meer voor reflectie over het eigen denken; de basis- of default motivatie van de mens is dan ook gericht op routine
  2. U beseft dat wie het denken op een hoger plan wil brengen de betrokkene zal moeten aanspreken op hun motivatie. Dat gaat het makkelijkst door een appel te doen op hun sociale status en meerwaarde. De mens is namelijk een ultra-sociale soort, dat wil zeggen dat hij evolutionair is ontwikkeld om te focussen op sociaal gedrag
  3. U beseft dat vrijwel alle processen en afwegingen die ons gedrag sturen (motieven, emoties, cognities) en die grotendeels in het onderbewustzijn plaatsvinden, een sociaal doel kennen. Door overeenstemming in sociale doelen te creëren, ontstaat synergie en daarmee extra intrinsieke motivatie.

Meer weten? Zie Motivatiepsychologie