3.2.4.3 Praktische ondersteuning MP

Het is mogelijk om de intrinsieke motivatie van mensen te vergroten. 

Hoe doe ik dat?

  1. start met een inventarisatie van de persoonlijke visie van de deelnemers op een bepaald vraagstuk. De deelnemers zijn daarmee per definitie eigenaar van de inhoudelijke argumenten die op tafel komen
  2. U biedt  een platform aan de deelnemers om hun bijdrage aan het geheel, hun sociale meerwaarde te demonstreren. 
  3. U biedt daarmee een bill board om hun sociale reputatie te vergroten, waardoor men gemotiveerd is om de extra energie te investeren die nodig is om het denken op een hoger plan te brengen.

 Meer weten? Zie Motivatiepsychologie