3.2.5.2 Toelichting

Om collectieve informatieverwerking en besluitvorming te versterken, kan men gebruik maken van verschillende cognitieve strategieen.

                              

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat u, om denken op een hoger plan brengen, gedachten en gevoelens moet verwoorden en delen
  2. U weet dat dit beter lukt naarmate men de collectieve open ruimte zo groot mogelijk te maken. 
  3. U biedt inzicht in de wijze waarop mensen communiceren en hoe ze zich aan aan anderen presenteren met behulp van het bovenstaande Johari-raam. Het gaat uit van de dimensies: bekend/onbekend en jezelf/de ander. Samen geeft dat de volgende  vier kwadranten van het Johari-raam:

Meer weten? Zie Communicatieleer