3.2.5.3 Praktische ondersteuning CL

Het is mogelijk om communicatie ten behoeve van het op een hoger plan brengen van gezamenlij denken en beslissen te verbeteren. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt feedback op elkaars gedachten en suggesties tot centraal thema, waardoor de ruimte van de blinde vlek naar de open ruimte verschuift
  2. U bevordert open communicatie, waardoor de ruimte van de gehele groep van het verborgen gebied naar de open ruimte verschuift
  3. U biedt ruimte om zaken die, om welke reden dan ook, beter verborgen kunnen blijven, ook expliciet niet te bespreken. De groep kan d.m.v. metacommunicatie er voor zorgen dat deze onderwerpen al of niet in een later stadium opnieuw worden geagendeerd
  4. U vergroot het inzicht in wat (on)bekend is en wat (on)deelbaar is met anderen. Dit inzicht verhoogt de kwaliteit van de argumentatie en brengt daarmee het denken op een hoger plan.

Meer weten? Zie Communicatieleer