3.1.6.1 Bottleneck veranderkunde

Bottleneck bij het komen tot verandering is dat er inhoudelijk sprake is van een paradoxaal oplossingskader: oplossingen op het ene niveau of voor de ene partij creëren problemen op een ander niveau of voor een andere partij zodat men al snel niet meer weet wat wijsheid is.

Meer weten? Zie Veranderkunde