3.2.6.2.1 Plek der moeite

De combinatie van wetenschap en praktijk is weliswaar uiterst vruchtbaar, maar bepaald niet zonder problemen. Op het snijpunt van de twee invalshoeken, denken en handelen, ligt de plek der moeite. Het is de plaats waar problemen zich praktisch manifesteren en, in de tijd gezien, de fase waarin het blokkerende onzegbare bespreekbaar wordt (Wierdsma). Het is ook de positie waaraan de kenniswerker zijn maatschappelijke positie te danken heeft en waar bij taaie vraagstukken de meeste winst valt te behalen. Bij complexe vraagstukken is er geen eenduidige oplossing mogelijk op inhoudelijk niveau. Het is dan zaak om te komen tot ‘situatie-overstijgende ervaringen’ d.w.z. collectieve ervaringen die het denken op een hoger niveau brengen en synergie genereren.

Meer weten? Zie Toelichting veranderkunde