3.1.6.2.3 Lerende organisatie

Know-how is een soort persoonlijke expertise die grotendeels stilzwijgend beschikbaar is; Polanyi spreekt dan ook van tacit knowledge. Dat is handig als men die kennis bezit, maar om deze over te dragen is dus meer nodig dan het delen van feitenkennis. Nonaka en Takeuchi ontwikkelden hiervoor het onderstaande SECI-model.
 
Hoe doe ik dat?
 
  1. U socialiseert; dit betreft de cultuur van een organisatie of afdeling, de stilzwijgende normen en waarden en de vaak impliciete gang van zaken
  2. U externaliseert; om een cultuur aan te kunnen passen moet deze eerst onder woorden gebracht en geëxpliciteerd worden
  3. U combineert; dit is de stap waarin de medewerkers op basis van collectieve know-how het denken op een hoger plan brengen en nieuwe kennis creëren;
  4. U internaliseert; als bepaalde nieuwe kennis genoeg wordt onderwezen en gedeeld, wordt deze op den duur vanzelf weer impliciet onderdeel van de organisatiecultuur en het routine-handelen van de betrokken professionals.

Meer weten? Zie Toelichting veranderkunde