2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideëen, een soort mentale eenheid, waarmee men methodieken inzichtelijk kan maken. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader van methodiek: gestructureerd-wetenschappelijk en/of methodisch werken
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschapppen of methodologisch kwaliteiten
  3. U drukt onderlinge verschillen in kwaliteiten uit in methodologische kwantiteiten
  4. U weet dat er altijd sprake is van methodische doelen
  5. U weet dat er altijd sprake is van methodische referentiekaders
  6. U weet dat er altijd sprake is van methodische posities
  7. U weet dat methodiek altijd gebruik maakt van kennis over kennis: wetenschapsfilosofische of meta-kennis
  8. U voldoet aan specifiek-methodische voorwaarden.

Meer weten? Zie Ordenen