2.1.2.5 Moraliteit

Moraliteit verwijst naar het uitgangspunt dat men methodisch handelen in een maatschappelijke context kan ervaren als goed of slecht, juist of onjuist.

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt dat uw methodiek wordt ervaren als correct
  2. U zorgt dat uw methodiek wordt ervaren als wenselijk.

Meer weten? Zie Kwaliteiten

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Ethische vragen