3.2 Sociaal-wetenschappelijke theorieen

Sociaal-wetenschappelijke theorieen geven inzicht in het doen en laten van de mens als probleemoplosser. Hier ligt de nadruk op het zoeken naar innovatieve oplossingen bij taaie vraagstukken en 'onoplosbare' problemen. Dat vraagt meervoudig kijken om perspectiefwisseling mogelijk te maken en/of verschillende perspectieven met elkaar te combineren tot placemaking, waardoor er opeens een wereld van nieuwe mogelijkheden ontstaat (van Limburg, 2010). 

                          

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in deze specifieke toepassing van de cognitieve psychologie
  2. U verdiept zich in deze specifieke toepassing van de sociale psychologie
  3. U verdiept zich in deze specifieke toepassing van de emotiepsychologie
  4. U verdiept zich in deze specifieke toepassing van de motivatiepsychologie
  5. U verdiept zich in deze specifieke toepassing van de communicatieleer
  6. U verdiept zich in deze specifieke toepassing van de veranderkunde.

Meer 

Nog meer weer weten? Zie Sociaal-wetenschappelijke werkvormen