2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieen kan men methodiek begrijpen en in verschillende vormen verantwoord toepassen.

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert de wetenschappelijke methode zelf. U gebruikt de algemene methodologie of wetenschapsmethodologie
  2. U gebruikt uw kennis over metrhoden en technieken voor ontwerpen en construeren. U gebruikt de ontwerpmethodologie
  3. U gebruikt uw kennis voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. U hanteert een onderzoeksmethodologie
  4. U past een bepaalde combinatie van methoden en technieken toe op een specifiek vakgebied. U hanteert een vakmethodiek.

Meer weten? Zie Ordenen