2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieën kan men methodisch handelen verklaren aan de hand van de vier fundamentele vragen van Tinbergen:

Hoe doe ik dat?

  1. U bouwt voort op de methodische onderbouwing van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Metacompetentiegedachte: Inleiding methode)
  2. U verdiept zich in de onderliggende paradigma's (zie ELO-Metacompetentiegedachte: Paradigma).

Meer weten? Zie Ordenen