2.2 Methodiek-modellen

Een model is een schematische, vaak visuele voorstelling van de werkelijkheid om ingewikkelde methodische zaken overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen.

                                     

Hoe doe ik dat? 

  1. U baseert zich bij pragmatische vragen op de PDCA-cyclus
  2. U baseert zich bij waarheidsvragen op de empirische cyclus
  3. U baseert zich bij systemisch werken op het Vierstappen-model
  4. U baseert zich bij waarderingsvragen op diverse reflectie-modellen (zie ELO-Reflectie: Modellen)
  5. U werkt eclectisch en baseert zich op diverse organisatorische hulpmodellen (zie ELO-Organiseren: Hulpmodellen).

Meer weten? Zie Ordenen

Nog meer weten? Zie B4. Technieken