1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om methodisch handelen vorm te geven, zoals de maatschappij of de westerse wereld. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men methodisch werken ten dienste stelt van het handelen als professional of als medewerker binnen een professionele organisatie. 

                   

Hoe doe ik dat?

  1. U onderzoekt hoe uw methodische context zich verhoudt tot de waarheid en andere organisatorische en/of persoonlijke kernwaarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten