1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er altijd sprake is van iets of iemand die methodisch tewerk gaat: het subject
  2. U weet dat er altijd sprake is van een activiteit of proces dat wordt gestructureerd: het object.

Meer weten? Zie Uitgangspunten