1.6 Succescriteria

Succescriteria zijn maatstaven die men hanteert om kwaliteiten te beoordelen die van doorslaggevend belang zijn. Per methodologisch vraagstuk gelden andere criteria voor succes die men onderling ook weer kan combineren.

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat het bij waarheidsvragen inzake methoden vooral draait om de zoektocht naar het ware 
  2. U weet dat het bij waarderingsvragen vooral draait om de zoektocht naar het rechtvaardige
  3. U weet dat het bij ethische vragen vooral draait om de zoektocht naar het juiste
  4. U focust bij esthetische vragen vooral naar de zoektocht naar het schone
  5. U let bij vitaliteitsvragen vooral op de zoektocht naar het energieke
  6. U zoekt bij praktijkvragen vooral naar het methodisch werkzame.

Meer weten? Zie Uitgangspunten