1.7 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de gelijktijdige en wederzijdse beïnvloeding tussen verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld tussen wetenschap en samenleving. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in dyades als subject en object. U verdiept zich in ieders positie
  2. U onderkent verschillen in positie, maar streeft naar gelijkwaardigheid
  3. U begrijpt dat het voor alle partijen van belang is elkaar te begrijpen
  4. U bent even nieuwsgierig als toegankelijk.

Meer weten? Zie Uitgangspunten