2.1.3 Speelveld

Het speelveld is het zichtbare oppervlak van de DigiTafel dat doorgaans bestaat uit een gefixeerde ondergrondafbeelding met daarop een aantal beweegbare informatie-objecten. Deze objecten bestaan uit informatie-eenheden, zoals woordkaartjes of pictogrammen, die men vrij kan bewegen en van formaat kan veranderen. Het totaalbeeld, de configuratie, illustreert het voorliggende besluitvormingsvraagstuk, doorgaans in de vorm van diverse opties die men aan de hand van verschillende argumenten tegen elkaar moet afwegen. Door met elkaar over dit 'beeld' in gesprek te gaan, maakt men zowel het uiteindelijke besluit als de onderliggende argumentatie voor elkaar toegankelijk. Deze expliciterende functie maakt de DTM ook bij uitstek geschikt als didactisch hulpmiddel voor rationele besluitvorming. 
 
                      

Hoe doe ik dat?

  1. U herinnert zich hoe u als kind hebt leren beslissen
  2. U bestudeert de casus 'kiezen uit twee opties'
  3. U verdiept zich in het speelveld als kader voor rationele besluitvorming.

Meer weten? Zie DTM