2.1.4.2 Volwasseneneducatie

Gezamenlijke rationele besluitvorming veronderstelt de samenwerking tussen geïnformeerde, redeneervaardige en reflectieve beslissers. Om aan deze drie voorwaarden te voldoen, ondersteunt de DTM ook de overdracht van kennis, praktische vaardigheden en cultuur.

Meer weten? Zie Stappenplan DTM

Nog meer weten? Zie ELO-Educatie: Nieuwe didactiek