2.1.2.1 Instrument

De Digitafel is een touch tafel, een soort mega Ipad. Op de Digitafel kan men door aanraken en vegen (swipen) eenheden met visuele informatie (zoals woordkaartjes, pictogrammen en stroomschema's) ordenen en vooral met elkaar bespreken.
 
         
                    Grote groepstafel                                        Compacte versie
 
De grote groepstafel kan zowel horizontaal als verticaal (digitaal schoolbord) worden gebruikt. De compacte variant is vooral geschikt voor individuele consultatie (spreekkamer, coaching) en kan aan een standaardbureau worden aangeschoven. Verschillende Digitafels kunnen met elkaar worden verbonden zodat output van de ene Tafel kan fungeren als input van de andere. Zo kan men simultaan aan diverse thema’s werken, al of niet vanuit verschillende invalshoeken en/of door verschillende (doel)groepen. Men spreekt in dit kader ook wel van een 'war room' of 'Obeya room'.
 
                                                
 
Meer weten? Zie Instrumentarium