2.1.2.2 Programatuur

De Tafel draait onder Windows (vanaf W7) en wordt onder andere ondersteund door Omnitapps. Binnen het UMCG is daarnaast de UMCG-database Utopia beschikbaar waardoor iedere medewerker beschikking heeft over een eigen virtuele versie van de DT. Opstarten kan vanuit iedere werkplek, maar ook thuis. 
 
Met behulp van de Windows-mappenstructuur en Powerpoint kan het beeld dat aan de oppervlakte zichtbaar is zelf worden samengesteld met behulp van gangbare afbeeldingformats als JPG en PNG. Ook video-opties en PDF zijn beschikbaar, even als een aan standaard-spelletjes zoals puzzelen, sjoelbakken en memory die als ijsbreker en/of pauzeprogramma kunnen fungeren. 
 
                                          
                  Memory om even aan de touch-functie te wennen 
 
Via programma’s als Teams, Zoom etc., kan de Digitafel in combinatie met beveiligde omgevingen ook op afstand en/of vanuit huis worden gebruikt. De Tafels zijn uitgerust met wifi.
 
Meer weten? Zie Instrumentarium