2.1.3.1 Leren beslissen

De Digitafel Methode combineert een intuïtieve, haast kinderlijke leerstrategie met rationele besluitvorming.

Hoe doe ik dat?
  1. U frist uw geheugen op met dit videofragment
  2. U beseft dat u als kind heeft leren beslissen door:
Later vindt optimalisering van besluitvorming plaats door gebruik te maken van symbolische informatie en abstrahering; men gaat keuzes en argumenten verwoorden en vervolgens samenvoegen tot concepten. Men leert probleemgestuurd te redeneren op basis van het idee dat beslissers rationale beslissingen nemen en streven naar maximalisatie van bepaalde subjectieve waarden (Expected Utility Theory, von Neumann). Men hanteert daarbij doorgaans verschillende denkrichtingen: 

Meer weten? Zie Speelveld