2.5.1.3.2 Casus: twee opties

Men moet een keuze maken uit twee opties, waarbij voor beide opties verschillende argumenten gelden. Om didactische redenen wordt hier begonnen met individuele in plaats van collectieve besluitvorming.

Hoe doe ik dat? 

  1. U streeft naar maximalisatie van nut of opbrengt (expected utility theory)
  2. U stelt zichzelf de opdracht: kiezen voor Optie 1 of Optie 2
  3. U kiest een bij het vraagstuk passende vormgeving of frame
  4. U verzamelt informatie in de vorm van (hier bijvoorbeeld drie) relevante argumenten
  5. U selecteert en waardeert deze argumenten, bijvoorbeeld in de vorm van pro's of contra's
  6. U neemt op basis van het aldus ontstane totaalbeeld uw besluit.
                               
 
Meer weten? Zie Speelveld