2.1.3.2 Casus: twee opties

Men moet een keuze maken uit twee opties, waarbij voor beide opties verschillende argumenten gelden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U streeft naar maximalisatie van nut of opbrengt (expected utility theory)
  2. U stelt zichzelf de opdracht: kiezen voor Optie 1 of Optie 2
  3. U kiest een bij het vraagstuk passende vormgeving of frame
  4. U verzamelt informatie in de vorm van (hier bijvoorbeeld drie) relevante argumenten
  5. U selecteert en waardeert deze argumenten, bijvoorbeeld in de vorm van pro's of contra's
  6. U neemt op basis van het aldus ontstane totaalbeeld uw besluit.
                               
 
Meer weten? Zie Speelveld