2.1.3.3 Rationele besluitvorming

Onder rationele besluitvorming verstaat men het vaak impliciete streven naar maximalisatie van nut of opbrengt, conform de expected utility theory (Von Neumann). Door de informatie-objecten te ordenen of groeperen, ontstaat zelfs bij compleze vraagstukken al snel een verhelderend kader om op rationele wijze beslissingen te nemen.

 

                               

 

Hoe doe ik dat? 
  1. U gebruikt een algemeen stappenplan of fasenmodel
  2. U beseft dat dit een ideaalmodel is en dat veel besluiten worden genomen op grond van een beperkte hoeveelheid informatie en zeker niet altijd na een rationele en zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen
  3. U kiest daarom bewust voor methodische ondersteuning en hanteert daarbij als kwaliteitscriteria: 

Meer weten? Zie Speelveld