2.5.1.3.3 Rationele besluitvorming

Onder rationele besluitvorming verstaat men het nemen van beslissingen op een eenduidige, consequent logische, bij voorkeur wetenschappelijke benadering. Men past logische wetmatigheden toe in situaties waarin men een relatief helder en compleet beeld heeft van de verschillende opties, inclusief hun waarschijnlijkheden (kans/risico) en de te verwachten opbrengsten (utiliteit). Dit laatste verwijst naar een impliciet streven naar maximalisatie van nut of opbrengt, conform de expected utility theory (Von Neumann). Als er sprake is van veel informatie(objecten) kan me die ordenen of groeperen om overzicht te bewaren.  

                     
 
Meer weten? Zie Speelveld
 
Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Rationaliteit